Stichting Agricycling

Initiatiefnemers wordt aangeraden contact op te nemen met de Stichting Agricycling ter ondersteuning van projecten.

Zelfcomposteren is niet een marktgerichte activiteit, daarom wordt aanbevolen aan te sluiten bij de Stichting Agricycling, tel. 06 13 56 18 35    https://www.agricycling.nl/

zodat de agrarische sector hierin als geheel opereert en voorkomen wordt dat projecten elkaar negatief beïnvloeden en als gevolg daarvan deze ontwikkeling tot verduurzaming van de agrarische sector in gevaar zou komen.

Agricycling geeft ondersteuning bij de opzet van initiatieven, informatie aangaande het CMC-proces en kan gemeenten in dit kader bijstaan in de juridische onderbouwing. 

Deel deze pagina