Bodemleven

Een gezonde bodem bevat veel bodemleven. Dit bestaat uit zichtbaar en onzichtbaar bodemleven. Het onzichtbare wordt gevormd door mico-organismen. Deze vormen veruit de meerderheid en dienen evenals plankton in de zee als voedsel voor hogere organismen, zoals protozoa en nematoden. Die dienen op hun beurt weer als voedsel voor hogere organismen.

Groen restmateriaal

Groen afvalmateriaal vormt voedsel voor de micro-organismen, zij leven van de voedingsstoffen die in deze materialen opgeslagen zitten. Mico-organismen verteren deze materialen en vormen daarbij humus. Humus is het uitscheidingsproduct van micro-organismen. Humus is dus verteerd organisch materiaal. Het vormt een bron van voedingsstoffen voor het plantenleven.

Humus

Humus is een stabiel eindprodukt, het breekt niet verder af. Er zijn humuslagen ontdekt van duizenden jaren oud. Bij de vorming van humus spelen kleimineralen een grote rol. Dit zorgt voor binding waardoor een kruimelstructuur ontstaat, een klei-humuscomplex. Dit heeft de eigenschap dat het een bijzonder groot adsorptievermogen bevat waardoor voedingsstgoffen, die in hoofdzaak bestaan uit positief geladen ionen, zich gemakklijk kunnen hechten. Dit wordt ook wel het CEC-vermogen ofwel de 'Cations Exchange Capacity' genoemd. De voedingsstoffen die hierin opgeslagen zitten spoelen niet uit waardoor geen verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater plaatsvindt, planten zijn echter in staat deze stoffen via ionenuitwisseling vrij te maken en naar behoefte op te nemen.

Humus Stil a mystery by_P._Sachs

In het bijgaande (Engelstalige) artikel wordt het begrip 'humus' nader toegelicht.

Samenvatting artikel E. Pfeiffer,'Humus decides the issue'

Dit artikel is een vertaling van een publicatie van de biochemicus dr. E. Pfeiffer in 1960. Hierin beschrijft hij de relatie tussen de bodem en het bodemleven en de rol die humus daarin heeft.

Deel deze pagina