Composteren op agrarische bedrijven

Waterschappen, provincies en gemeenten onderhouden waterlopen en openbaar groen. Hierbij komt groen restmateriaal vrij. Dit moet afgevoerd worden en vormt daardoor een kostenpost. Daarnaast worden de voedingsstoffen die deze materialen bevatten niet optimaal benut.

Afvoer groenrestmateriaal

Afoer naar een dichtbij gelegen agrarische groenstation kan daarom een forse besparing op transport opleveren. Bovendien draagt het hergebruik van regionale grondstoffen bij aan de circulaire economie. Daarnaast ontstaat hierdoor weer meer betrokkenheid van de omgeving met de landbouw. Kortom, voordeel voor landbouw, milieu, klimaat en maatschappij!

Wetswijziging

Sinds 2011 is het overeenkomstig de Wet milieubeheer toegstaan schoon natuurlijk restmateriaal toe te passen in de landbouw zonder de administratieve verplichtingen op grond van de Wet milieubeheer. Voorwaarde is dat dit materiaal wordt gebruikt voor bodemverbetering of energieopwekking. Als er restmaterialen van derden worden aangevoerd dan moet daarvoor een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd. Op grond van A 4.8.3.2 van het Landelijk Afvalbeheer Plan wordt gemeenten echter de ruimte gegeven voor innovaties.

Stagro

 Het onderstaande schema geeft de positie en de functie van Stagro weer;

De opzet van een Agrarisch Groenstation

Stagro zorgt voor de coördinatie van de aanvoer van restmaterialen naar aangesloten groenstations. Ook het composteringsproces van het materiaal wordt door Stagro uitgevoerd. Dit doen wij in samenwerking met een loonbedrijf. Het enige waar een agrariër voor zorgt is een locatie binnen het bedrijf waar de compostering kan plaatsvinden. Een wiers neemt ongeveer 400m2 in beslag. Gemiddeld worden per station 4 wierzen opgezet zodat in totaal ongeveer 1600m2 ruimte nodig is. De wierzen kunnen aan weerzijden van een kavelpad worden opgezet, maar dit kan ook op een kopakker plaatsvinden. Per jaar kan dan ca. 1000 ton compost geproduceerd worden. Afhankelijk van de exploitatie en de overeenkomst met Stagro kan de agrariër hierover beschikken en inzetten voor de bodemverbetering van zijn bedrijf. Bij een gemiddelde gift van 25 ton/ha/jaar kan dan 40 ha. bediend worden. De exploitatie wordt in overleg met de betrokken agrariër opgezet.

Stagro verzorgt de noozakelijke contacten met overheidsinstanties zoals gemeenten en waterschappen voor het aanvragen van vergunningen en het regelen van andere wettelijke verplichtingen.

Deel deze pagina