Wie zijn wij,  wat willen wij,  hoe doen wij dat?

`
Stichting Agrarische Groenstations (Stagro) is een initiatief van een aantal Agrarische Natuurverenigingen in Groningen en Friesland.
De doelstelling van Stagro is het bevorderen van de circulaire economie in de landbouw en voedselvoorziening. We willen dit bereiken door verbetering van de bodemkwaliteit door het gebruik van natuurlijke voedingsbronnen, zoals maaisel en ander groen restmateriaal. Er wordt nadrukkelijk geen gebruik gemaakt

`
van Gft, dit bevat ten gevolge van bedorven etensresten veel giftige stoffen.
Door toepassing van een geavanceerde composteertechniek worden natuurlijke restmaterialen op de boerderij verwerkt tot een duurzame bodembemester. Hierdoor zal de bodemvruchtbaarheid en de bodemvitaliteit weer toenemen. Bovendien blijkt dit een forse bijdrage te leveren aan de aanpak van het klimaatprobleem.

Video: productie bodemverbeteraar uit natuurlijk restmateriaal

Deze video laat het gebruik zien van de omzetmachine die noodzakelijk is voor de geavanceerde composteertechniek. De techniek wordt Controlled Microbial Composting CMC-techniek genoemd, het proces wordt aangeduid met Organic Soilprocessing, ofwel bodemproduceren. Het verschil van deze wijze van composteren met de gangbare wijze die veel door afvalverwerkers wordt toegepast, is dat bij de CMC-techniek de nutriënten uit het restmateriaal volledig bewaard blijven en worden vastgelegd in de CMC-compost, terwijl bij de afvalverwerkers veel nutriënten verloren gaan te gevolge van het rottingsproces.

Impressie CMC-techniek

In deze foto-impressie wordt ingegaan op de CMC-techniek en de betekenis daarvan voor de landbouw, het milieu en het klimaat. De impressie wordt vooraf gegaan door één pagina inleidende tekst.

Deel deze pagina