Voed de bodem,

het bodemleven

voedt de plant!

Omdat organisch materiaal in de bodem voedsel is voor het bodemleven dat dit materiaal verteert en omzet tot humus, is het van belang het bodemleven te voeden met natuurlijke organische restmaterialen. Hierdoor worden niet alleen voedingsstoffen voor het plantenleven vastgelegd maar wordt tevens erosie en bodemdegratie voorkomen. Dit in tegenstelling tot kunstmest dat welliswaar de plantengroei stimuleert maar vanwege de zuurgraadverlagende werking een negatieve invloed heeft op het bodemleven. Bovendien lost kunstmest op waardoor het gemakkelijk uitspoelt en het grond- en  oppervlaktewater verontreinigt.

Al in 1952 is door de wetenschapper en botanicus F. L. Wynd hier een artikel over gepubliceerd in het vooraanstaande Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift 'The Scientific Monthly'. De natuurwetenschappelijke landbouw werd in die tijd echter al volledig overschaduwd door de chemische-technische benadering. Vooral de commerciĆ«le belangen van de kunstmest- en gewasbeschermingsmiddelindustrie, die via voorlichters bij de agrarische sector onder de aandacht werd gebracht, lag hier aan ten grondslag. Hieronder kunt u de publicatie van Wynd downloaden.

Samenvatting artikel 'Feed the sol' van F.L. Wynd.

Het bijgaande document is een vertaling en samenvatting van het artikel van de botanicus F.L. Wynd. Het artikel was geplaatst in het wetenschappelijke blad The 'ScientificMonthly' in 1952.

Deel deze pagina