Stagro is geaccrediteerd om bedrijven te certificeren

Sinds 2019 is Stagro geacrediteerd door United Research for Soil voor het certificeren van agrarische bedrijven die de CMC-procestechniek toepassen.

Door de certificering wordt de garantie gegeven dat deelnemers enerzijds de CMC-techniek volgens de voorgeschreven regels uitvoeren en anderzijds dat daardoor de milieuvoorschriften overeenkomstig het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer worden nageleefd.

Het naleven van de CMC-regels geeft eveneens aan dat men een gezonde bodem nastreeft door organisch restmateriaal te beschouwen als grondstof en niet gericht is op financieel gewin door het innemen van restmateriaal dat zonder enige vorm van wettelijk toegestane bewerking op of in de bodem wordt gebracht.

De certificering bestaat uit twee te toetsen onderdelen:

  1. toepassing van de CMC-tecniek volgens de daarvoor geldende regels
  2. voldoen aan de CMC-kwaliteitsnormen

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan ontvangt het bedrijf het certificaat 'Gecertificeerd agrarisch groen bedrijf volgens de Controlled Microbial Composteertechniek'.

Deelnemende bedrijven worden door Stagro gecontroleerd op toepassing van de CMC-techniek,  vervolgens voert Stagro de analyses uit om het eindproduct te toetsen aan de CMC-kwaliteitsnormen.

 De volgende bedrijven zijn inmiddels gecertificeerd: (stand per 31 janauri 2023)

Deel deze pagina
nr.    Naam       Voorletter                  Adres                                                       Woonplaats


1      Attema        J.                            Doniaburen 2                                          Ferwoude

2      Berns           T.                            Kooisloot 23                                           Bantega

3      Boer de        G.                           Kilewierwei 2                                          Tirns

4      Bokma         A.                           Scharren 43                                            Scharsterbrug

5      Boon            R.                            Marwei 88                                              Delfstrahuizen

6      Gaastra       A.                            Heidenskipsterdyk 7                             It Heidenskip

7      Gietema      J.                            Bonjeterperweg 6                                  Allingawier

8      Haarsma     T.                            Hemdijk 4                                               Tsjerkwerd

9      Hoekstra     J.                            Skerdyk 1                                                Oosthem

10    Hofstee       S. & J.                    Ivige Leane 12                                       Scharnegoutum

11    Holtrop        J.                            Krompad 1                                             Echtenerbrug

12    Hylkema      A.                           Meerweg 17                                           Allingawier

13    Jansen         S. J.                      Trekweg 5                                               Parrega

14    Jong de       J.                           Otterweg 4                                              Bantega

15     Knol             E.                           Trekweg 24                                            Parrega

16     Oerlemans  S.                          Nummer 17                                            Koufurderrige

17     Schaap        P.                           Straatweg 29                                         Easterga

18     Tweel v.d.   W.                          Middenweg 105                                    Bantega

19     Valk v.d.      P.                           Wonnebuursterweg 1                           Ferwoude

20     Vries de      F.                            Wielwei 53                                             Doniaga

21     Werf  v.d.   J.                            Westeind 1                                             Oosterzee

22     Ybema       T.                            Aaltjemeerweg 9                                   Ferwoude