'
De wet van de natuurlijke kringloop, de koolstof- en de stikstofcyclus vormen de basis voor Stagro.

'
Het op de boerderij verwerken van natuurlijke restmaterialen tot humushoudende compost door toepassing van de Controlled Microbial Composting (CMC) techniek is de missie van Stagro.

Onze doelstellingen:

  • realisatie van duurzame landbouw en voedselvoorziening,
  • verbeteren van de voedselkwaliteit door verbetering van de bodemkwaliteit,
  • vermindering van het klimaatprobleem door opslag van koolstof in de bodem,
  • voorkomen van bodemdegradatie en bodemerosie,
  • verhogen van de bodemvruchtbaarheid en de bodemvitaliteit,
  • stimulering van het bodemleven,
  • verhogen van de bewerkbaarheid en draagkracht van de bodem,
  • verhogen van het waterbergendvermogen van de bodem,
  • verbeteren van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater,
  • stimulering van de weidevogelstand.

Deel deze pagina