Stagro is geacrediteerd door het Oostenrijkse bedrijf Untited Reseach for Soil. De Controlled Microbial Composting procetechniek is hier gepattendeerd volgens:

Definierte Werte und Richtlinien der gelenkten aeroben qualit├Ąts Kompostierung.

Accreditatie wordt verleend na het doorlopen van een programma van scholing en praktijkervaring.

Op grond van deze accreditatie mag Stagro certificatie verlenen aan bedrijven die de CMC-techniek toepassen overeenkomstig bovenstaande richtlijnen. Certificering geeft garantie voor:

1. Juiste toepassing van het CMC-proces,

2. Kwaliteitsborging van het eindproduct overeenkomstig de CMC-producteisen.

Gecertificeerde bedrijven mogen het keurmerk 'Gecertificeerd Ecologisch Groenstation' dragen.

Voor gemeenten betekent de certificering dat de procesuitvoering plaatsvindt overeenkomst de voorschriften van paragraaf 3.5.7 van het Activiteitenbesluit en paragraaf 3.5.5 van de bijbehorende Regeling.

Gecertificeerde bedrijven worden door Stagro bezocht ten behoeve van de procecbegeleiding, kwalieitsborging en naleving van de voorschriften.

Deel deze pagina